ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

คำถามที่พบบ่อย /  แหล่งรวบรวมข้อมูล /  ติดต่อ

   

ประกาศ


รายงานความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจน
อัพเดท วันที่


ปัญหาที่พบบ่อย
เรียนทุกท่าน เนื่องจากมีข้อสงสัยที่ถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้

1. คัดกรองนักเรียนทุกคนที่มีชื่อใน DMC หรือไม่
ตอบ ให้เก็บข้อมูลเพื่อทำการคัดกรอง โดยเก็บ "นักเรียนยากจนทุกคน" ที่มีชื่อปรากฎใน DMC ณ วันที่ 10 มิ.ย. 59

2. หากต้อการเพิ่มชื่อนักเรียนจะทำได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ ขณะนี้ยังไม่เปิดให้เพิ่ม นักเรียนที่ไม่มีชื่อให้นำไปคัดกรองในเทอม 2 ของปีการศึกษา 2559 เท่านั้น

3.กรณีที่มีชื่อแต่ย้ายโรงเรียน ทำอย่างไร
ตอบ ไม่ต้องดำเนินการคัดกรอง แต่โรงเรียนจะต้องแจ้งเด็กย้ายผ่านทางหน้าเว็บ ในช่วงยืนยันข้อมูล (วันที่ 21 - 31 ต.ค. นี้)
       และแจ้งเขตพื้นที่ของตนเองให้รับทราบรายละเอียด

4. ทำอย่างไรให้ครบกระบวนการคัดกรอง ?
ตอบ ทำครบทั้ง 4 ส่วน + ครูรับรองข้อมูลและรูปบ้านเป็นความจริง


© Woralak-Dev Team, Naresuan University.